Відозва «Будь на по готові і чекай!». 1921 р.

Відозва «Будь на по готові і чекай!». 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 727. Арк. 183

Leave a Comment

Перейти до вмісту