Переклад статей про виступи Української республіканської капели у Бельгії, надруковані в часописах. 1, 2, 16, 17 березня 1921 р.

Переклад статей про виступи Української республіканської капели у Бельгії, надруковані в часописах. 1, 2, 16, 17 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 68

Leave a Comment

Перейти до вмісту