Лист Правління Військового козачого кооперативного товариства до заступника отамана Генеральної козачої ради про початок своєї діяльності. 21 серпня 1918 р.

Лист Правління Військового козачого кооперативного товариства до заступника отамана Генеральної козачої ради про початок своєї діяльності. 21 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3293. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 178

Leave a Comment

Перейти до вмісту