Список жертводавців Комітету допомоги українським культурним силам в Україні при [Українській академічній громаді] у Празі. [1922 р.].

Список жертводавців Комітету допомоги українським культурним силам в Україні при [Українській академічній громаді] у Празі. [1922 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 208. Арк. 60

Leave a Comment

Перейти до вмісту