Бланк свідоцтва про громадянство Української Народної Республіки. Без дати.

Бланк свідоцтва про громадянство Української Народної Республіки. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 376. Арк. 12г

Leave a Comment

Перейти до вмісту