Михайло Грушевський – Президент Української Народної Республіки. Копія портрету, поруч – зображення герба та печатки УНР. Без дати.

Михайло Грушевський – Президент Української Народної Республіки. Копія портрету, поруч – зображення герба та печатки УНР. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 5227. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту