Маніфест політичних представництв Українських земель, політичних партій та національних організацій до цілого Народу українського. 10 червня 1932 р.

Маніфест політичних представництв Українських земель, політичних партій та національних організацій до цілого Народу українського. 10 червня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 4008. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту