Розмінна марка. 40 шагів УНР. Дизайн Георгія Нарбута. 1918 р.

Розмінна марка. 40 шагів УНР. Дизайн Георгія Нарбута. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 93. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту