Гроші в часи Української революції 1917–1921: банкнота номіналом 2 гривні. 1918 р.

Гроші в часи Української революції 1917–1921: банкнота номіналом 2 гривні. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1620. Арк. 14 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту