Про вербування робочої сили для відправлення до Рейху…

Про вербування робочої сили для відправлення до Рейху...

Про вербування робочої сили для відправлення до Рейху — з доповіді про політичне і господарське положення в Рейхскомісаріаті України (переклад з нім.). 14 травня 1943 р.
ЦДАВО України, ф. КМФ-8, оп. 1 спр. 294, арк. 50-51.

Leave a Comment

Перейти до вмісту