Закон про тимчасову організацію контролю Української Народної Республіки», яким започатковано систему органів державного фінансового контролю незалежної України

Закон про тимчасову організацію контролю Української Народної Республіки», яким започатковано систему органів державного фінансового контролю незалежної України

ЦДАВО Уркаїни. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту