«Літопис природи: наслідки і відлуння». До дня пам’яті Чорнобильської катастрофи: природоохоронна діяльність держави.

«Літопис природи: наслідки і відлуння». До дня пам’яті Чорнобильської катастрофи: природоохоронна діяльність держави

«Проблеми води, екології, охорони навколишнього
природного середовища – це проблеми збереження нації,
здоров’я населення України сьогодні
і його виживання в майбутньому».

(з Національної доповіді Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України
«Про стан навколишнього природного
середовища в Україні за 1991 рік»).

37 років від дня Чорнобильської катастрофи… Наслідки трагедії на Чорнобильській АЕС відчувати буде ще не одне покоління. Природа не знає кордонів. Світ мав це зрозуміти ще після Чорнобильської катастрофи, коли радянський режим усіма силами намагався приховати її масштаби.

Вже 427 днів триває повномасштабне вторгнення росії до України, яке вже завдало та продовжує завдавати величезної шкоди людям, інфраструктурі населених пунктів і природному середовищу територій, де тривають бойові дії. За цей час країна пережила багато того, що уявити раніше було неможливо.

Неможливо було уявити, що через Чорнобильську зону підуть танки, Запорізька АЕС буде обстрілюватися ракетами, що унікальні родючі чорноземні поля Півдня України будуть пориті та знищені, що ліси Полісся будуть заміновані. І це лише частина наслідків варварського вторгнення росії, які переживає природа України.

В Україні тільки починають підраховувати шкоду для екології внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Наслідків для довкілля через російсько-українську війну зазнає увесь світ.

До 37-х роковин Чорнобильської катастрофи Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) презентує виставку документів із фондів архіву з історії природно-заповідної справи незалежної України та охорони навколишнього природного середовища «Літопис природи: наслідки і відлуння».

Документи до виставки відібрано з джерельних комплексів ЦДАВО України, а саме з з архівних фондів № 1 «Верховна Рада України», де відкладалися документи Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики (Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування), та з фонду № 4778 «Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки та його попередників (об’єднаний фонд)» за 1990-1999 роки.

Архівні документи віддзеркалюють діяльність урядових установ щодо поліпшення стану довкілля в незалежній Україні після аварії на Чорнобильській АЕС у 90-х роках ХХ ст., відображають міжнародну співпрацю України з природоохоронними організаціями.

На виставці експонуються архівні документи, що хронологічно охоплюють період з 1990 до 1999 року, включені до 9 тематичних розділів.

До Розділу І. Питання екології, раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля в Україні (1990-1996 рр.) та Розділу ІІ. Листування з питань екологічної політики з міністерствами, відомствами, громадськими організаціями (1991-1997 рр.) увійшли документи офіційного листування Державного комітету Української РСР по охороні природи та Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях екології та раціонального природокористування щодо проведення науково-технічної політики з питань охорони довкілля і використання природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища в різних областях України, про наслідки небезпечного будівництва промислових комплексів в Криму, недоцільного використання хімічних засобів захисту  рослин в зоні посиленого радіоекологічного контролю, питання дотримання природоохоронного законодавства у водному та лісовому господарстві України, збереження малих річок, питання екологічної політики щодо проблем водозабезпечення України питною водою, про екологічний стан Азовського та Чорного морів, листи громадських екологічних організацій з проблем якості питної води тощо. Серед них – «Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості води», аналітичний огляд стану енергетики України і шляхів зменшення її впливу на навколишнє середовище та проєкт Концепції Державної програми охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів України на період до 2005 року, підготовлені Міністерством енергетики та електрифікації України.

Документи, представлені у Розділі ІІІ. Документи з питань Чорнобильської катастрофи, переважно, –  довідки, інформації, постанови, листування про будівництво об’єктів гідрокомплексів АЕС та стан Чорнобильської АЕС, пропозицій Міністерства охорони навколишнього природного середовища України щодо охорони 30-кілометрової зони і територій зон відчуження, дотримання правопорядку і законності, ведення необхідних робіт на забруднених територіях, висновок Групи наукових консультантів Секретаріату Верховної Ради України на проєкт Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист», пропозиції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до питання «Про використання ядерної енергії» тощо.

Серед документів, що представлені у Розділі ІV. Листування науковців, депутатів, представників міністерств і відомств, громадських організацій щодо екологічної ситуації в Україні (1990-1997 рр.), є листування  про екологічний стан в містах України,  про забезпечення виконання заходів по зменшенню викидів забруднювальних речовин в атмосферу, листування Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики з Генеральною прокуратурою України щодо перевірки порушення вимог екологічного законодавства, щодо невідкладності проведення заходів по охороні навколишнього середовища та створенню Міністерства охорони навколишнього природного середовища та Міністерства геології і використання надр, звернення депутатів до державних установ щодо порушення природоохоронного законодавства тощо.

Розділ V. Природоохоронне законодавство України (1991-1998 рр.) містить низку документів про розробку законів України щодо охорони навколишнього природного середовища. Серед них – Закон Української РСР «Про охорону навколишнього природного середовища», закони України «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про екологічну експертизу», постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», Водний кодекс України.

Розділ VІ. Ратифікація Україною міжнародних конвенцій та міжнародних протоколів та Розділ VІІ. Участь України у міжнародних організаціях, конференціях по охороні природи та приєднання України до міжнародних конвенцій та міжнародний досвід по охороні навколишнього середовища презентують архівні документи  щодо міжнародного співробітництва України у сфері  охорони навколишнього природного середовища. Дія природоохоронних конвенцій спрямована на покращення стану природного середовища, запровадження ефективної системи контролю за використанням природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, збільшення ефективності фінансування природоохоронних програм. Представлені також документи про розробку законів України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату», «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі», «Про участь України в Конвенції  про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів», «Про ратифікацію поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар», «Про ратифікацію Рамкової Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні», документи про приєднання України до Віденської конвенції, інформаційні матеріали про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням та видаленням небезпечних відходів, участь в міжнародній конференції «Законодавство та міжнародні заходи в галузі захисту навколишнього середовища» тощо.

До Розділу VІІІ. Заповідна справа України увійшли документи колегій Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, наради директорів державних заповідників, природних національних парків Міністерства природи України, природоохоронне законодавство біосферного заповідника «Асканія-Нова», про охорону рослинного світу України, щодо захисту створеного в м. Києві національного природного парку «Голосіївський ліс», щодо використання лікарських рослин і збільшення виробництва препаратів із них та пропозиції Міністерства охорони здоров’я Української РСР з цього питання, щодо необхідність прийняття Україною Конвенції про міжнародну торгівлю дикими видами фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення тощо.

У Розділі ІХ. За документами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ядерної безпеки і його попередників  (об’єднаний фонд) за 1991-1992 рр. презентуються документи з Національної доповіді Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про стан навколишнього природного середовища в Україні за 1991 рік» (мапи, таблиці, розрахунки), постанови, завдання колегії Міністерства охорони навколишнього природного середовища України в зв’язку з прийняттям Акту проголошення незалежності України тощо.

Діяльність Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики (Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування) та Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки була спрямована на захист навколишнього природного середовища та мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Утім, на сучасному етапі кількість екологічних негараздів і проблем на ниві захисту довкілля не зменшується, а в умовах повномасштабного російського вторгнення – збільшується. Ефективне розв’язання проблем охорони навколишнього природного середовища передбачає також розуміння кожним громадянином своєї відповідальності, причетності до збереження довкілля. Екологічна політика в державі не може обмежуватися лише роботою профільного міністерства або комісії – вона включає також об’єднання зусиль громадян, усього суспільства щодо збереження природних ресурсів задля майбутніх поколінь і подальшого розвитку нашої держави.

Ми знаємо й впевнені, що війна закінчиться Перемогою України, ми повернемо наші землі, відбудуємо наші міста. На відновлення природи, на жаль, потрібно буде більше часу та сил. А втім, природа відновиться і наше життя буде організовано так, щоб рухатися в гармонії з довкіллям. Війна ж залишиться у минулому страшному нагадуванні того, до чого може довести радянська імперська логіка. Щоб цей час настав раніше, ми продовжуватимемо говорити про екологію. Адже зараз у непростий воєнний час кується наше майбутнє. Майбутнє це може бути лише у дружбі та любові до природи. Слава Україні!

 

Розділ І. Питання екології, раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля в Україні (1990–1996 рр.)

1. Про створення в Україні екологічних центрів, організацій, установ

Розділ ІІ. Листування з питань екологічної політики з міністерствами, відомствами, громадськими організаціями (1991–1997 рр.)

 

1. Питання дотримання природоохоронного законодавства у водному господарстві України, збереження малих річок та проблеми якості питної води

2. «Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості води». Інформаційні матеріали щодо поліпшення якості води

3. Інформаційний матеріал про екологічний стан Азовського та Чорного морів

 4. Питання дотримання природоохоронного законодавства у лісовому господарстві України

Розділ ІII. Листування науковців, депутатів, представників міністерств та відомств, громадських організацій щодо  екологічної ситуації в Україні (1990–1997 рр.)

 

Розділ ІV. Документи з питань Чорнобильської катастрофи (довідки, інформації, постанови, листування про будівництво об’єктів гідрокомплексу АЕС та стан Чорнобильської АЕС)

 

Розділ V. Природоохоронне законодавство України (1991-1998 рр.)

 

Документи про розробку Закону Української РСР «Про охорону навколишнього природного середовища»

Документи про розробку Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Документи про розробку Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

Документи про розробку Закону України «Про відходи»

Документи про розробку Закону України «Про екологічну експертизу»

 Документи про розробку Постанови Верховної Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки»

Документи про Водний кодекс України

Розділ VІ. Ратифікація Україною міжнародних конвенцій та міжнародних протоколів

Документи про розробку Закону України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату»

Документи про розробку Закону України «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі»

Документи про розробку Закону України «Про участь України в Конвенції  про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів»

Документи про розробку Закону України «Про ратифікацію поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар»

Документи про приєднання України до Віденської конвенції

Документи про розробку Закону України «Про ратифікацію Рамкової Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду  «Укриття» в Україні»

Розділ VІІ. Участь України у міжнародних організаціях, конференціях по охороні природи та приєднання України до міжнародних конвенцій та міжнародний досвід по  охороні навколишнього середовища

1. Інформаційний матеріал про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням та видаленням небезпечних відходів

2. Інформаційні повідомлення, програми наукових конференцій, семінарів з питань екології

Розділ VІІІ. Заповідна справа України

 1. Природоохоронне законодавство біосферного заповідника «Асканія-Нова»

2. Щодо створення національних парків, ботанічних садів тощо

 3. Охорона рослинного світу України

Розділ ІХ. За документами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ядерної безпеки та його попередників  (об’єднаний фонд) за 1991-1992 роки

1. Національна доповідь Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про стан навколишнього природного середовища в Україні за 1991 рік» (карти, таблиці, розрахунки). Т. І

2. Ілюстративні документи з Національної доповіді Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про стан навколишнього природного середовища в Україні за 1991 рік» Т. ІІ

3. Деякі питання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ядерної безпеки та його попередників (об’єднаний фонд) за 1991-1992 роки

Перейти до вмісту