Постанова Верховної Ради України від 18 листопада 1993 р. № 3623 а-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону України «Про вибори народних депутатів України»

Постанова Верховної Ради України від 18 листопада 1993 р. № 3623 а-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4878. Арк. 180-180 зв.

Перейти до вмісту