Постанова Верховної Ради України від 2 жовтня 1992 р. № 2658-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про інформацію»

Постанова Верховної Ради України від 2 жовтня 1992 р. № 2658-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про інформацію»

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4782. Арк. 100-100 зв.

Перейти до вмісту