Постанова Верховної Ради України від 4 листопада 1991 р. № 1778-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону України «Про державний кордон України»

Постанова Верховної Ради України від 4 листопада 1991 р. № 1778-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону України «Про державний кордон України»

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4635. Арк. 40-40 зв.

Перейти до вмісту