Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ «Про інформацію»

Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ «Про інформацію»

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4782. Арк. 75-99 зв. Документ чинний (зі змінами)

Перейти до вмісту