Закон України від 1 лютого 2000 р. № 1420-ХVІ «Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України».

Закон України від 1 лютого 2000 р. № 1420-ХVІ «Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6060. Арк. 21-21 зв. Документ чинний

Перейти до вмісту