Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1378-ІV «Про оцінку земель»

Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1378-ІV «Про оцінку земель».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6951. Арк. 13-29 зв. Документ чинний (зі змінами)

Перейти до вмісту