Закон України від 12 вересня 1991 р. № 1543-ХІІ «Про правонаступництво України»

Закон України від 12 вересня 1991 р. № 1543-ХІІ «Про правонаступництво України»

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4633. Арк. 15-16. Документ чинний (зі змінами)

Перейти до вмісту