Закон України від 22 травня 2003 р. № 858-ІV «Про землеустрій»

Закон України від 22 травня 2003 р. № 858-ІV «Про землеустрій».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6818. Арк. 116-150 зв. Документ чинний (зі змінами)

Перейти до вмісту