Закон України від 23 грудня 1998 р. № 353-ХІV«Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

Закон України від 23 грудня 1998 р. № 353-ХІV«Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5774. Арк. 69-87 зв. Документ чинний (зі змінами).

Перейти до вмісту