Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд і архівні установи»

Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд і архівні установи»

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4881. Арк. 229-247 зв. Документ чинний (зі змінами)

Перейти до вмісту