Закон України від 4 листопада 1991 р. № 1777-ХІІ «Про державний кордон України»

Закон України від 4 листопада 1991 р. № 1777-ХІІ «Про державний кордон України».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4635. Арк. 24-39 зв. Документ чинний (зі змінами)

Перейти до вмісту