Нові видання

Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції. Науково-документальне видання / Упоряд.: А. Когут (відп. упоряд.), Р. Подкур, В. Скальський, В. Василенко, Н. Григорчук, Н. Савченко; Ред. колегія: Г. Боряк, В. Верстюк, Н. Маковська, О. Бажан, А. Хромов, В. Огороднік. Галузевий державний архів Служби безпеки України, Інститут історії України НАН України, Український інститут національної пам’яті, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Центр досліджень визвольного руху. – К.: К.І.С., 2018. – 240 с.

ISBN 978-617-684-233-0

© Когут А., Подкур Р., Скальський В., 2018

© Галузевий державний архів Служби безпеки України, 2018

© Інститут історії України Національної академії наук України, 2018

© Український інститут національної пам’яті, 2018

Архівні документи комуністичних репресивних органів та Української революції 19171921 років висвітлюють ціну поразки для двадцяти трьох міністрів періоду першої Української Незалежності. Усі вони були репресовані комуністичним тоталітарним режимом насамперед за їхню державницьку діяльність. Книга буде корисна всім, хто цікавиться історією становлення української держави, та особливо громадським і політичним діячам.