Нормативно-методична база

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів» (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» (із змінами)

Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обігу

Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

Перелік типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій

Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду

Перелік видів статистичної документації, що підлягає прийманню на постійне зберігання. Методичні рекомендації щодо комплектування державних архівних установ статистичною документацією

Порядок створення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів

Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

Типове положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання

Порядок підготовки галузевих переліків документів із зазначенням строків їх зберігання

Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання

Методика віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних

Примірні норми часу (виробітку) на основні види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій

Облік і зберігання електронних документів. Методичні рекомендації

Забезпечення збереженості електронних документів Національного архівного фонду. Методичні рекомендації

Норми чисельності основного персоналу архівних відділів райдержадміністрацій, архівних відділів міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, об’єднань громадян, релігійних організацій

Методичні рекомендації з проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання документі, пов’язаних із соціальним захистом громадян

Складення архівних описів. Методичні рекомендації

Для установ-фондоутворювачів приватного права

Методичні рекомендації з розроблення інструкції з діловодства юридичних осіб приватного права

Методичні рекомендації з підготовки Положення про експертну комісію громадського об’єднання, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованих на приватній власності

Методичні рекомендації з підготовки Положення про архівний підрозділ громадського об’єднання, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованих на приватній власності

Методичні рекомендації з підготовки Положення про архівний підрозділ наукової установи, музею та бібліотеки

Перейти до вмісту