Нові видання

Колгоспна дослідна справа в УСРР/УРСР у 1934-1956 роках: збірник документів і матеріалів / НААН, ННСГБ, Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки, ЦДАВО України, ЦДАГО України; уклад.: В. А. Вергунов, Н. П. Коваленко, В. І. Кучер, О. О. Черниш, А. С. Білоцерківська, М. М. Давиденко, Н. Б. Щебетюк, С. Д. Коваленко, Н. В. Маковська, О. В. Бажан; за заг. ред. Я. М. Гадзала; наук. ред. В. А. Вергунов. – К.: ТОВ “Наш формат”, 2016. – 460 с.

 

© Національна академія аграрних наук України, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, 2016

У виданні представлено архівні документи і матеріали та передруки, що відтворюють історію ведення сільського господарства України з точки зору його наукового забезпечення у 19341956 рр. Показано, що у 1930-х роках галузеві наукові дослідження здійснювалися у межах єдиної планової системи ведення народного господарства країни, а у передвоєнний період сформовано організаційно структуровану координаційну вертикаль науки з метою контролю і перевірки діяльності дослідних установ. Воєнні, політичні та економічні процеси внесли важливі корективи щодо форм організації та управління галузевою наукою, тому післявоєнний період у житті країни виявився своєрідним, неоднозначним і генеруючим у розбудові сільськогосподарського виробництва та його наукового потенціалу.

Збірник розрахований на науковців, дослідників аграрної історії, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю І-ІV рівнів акредитації, всіх, хто цікавиться історією аграрної науки, освіти та техніки в Україні.

Перейти до вмісту