«Вітаючи з великою радістю цей історичний крок…»: до Дня Соборності України

22 січня 1919 року у Києві було проголошено Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку Західної Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою «в одноцільну суверенну народну республіку». «Однині, – зазначається в Універсалі, – народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об`єднанними  дружними зусиллями всіх своїх синів будовати нероздільну самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового народу».

Оригінал Універсалу зберігається в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України і по праву є одним з найцінніших унікальних документів Національного архівного фонду України.

Для  виставки «Вітаючи з великою радістю цей історичний крок…»  серед великого масиву документальних свідчень складного, багатого за формами і динамікою розвитку процесу українського національно-визвольного руху після падіння Російської й Австро-Угорської імперій, до складу яких входили українські землі, відібрано документи, що яскраво засвідчують прагнення українських земель до об`єднання в єдину соборну незалежну українську державу. Акцентуємо також увагу на документах, які підкреслюють розуміння важливості проголошення Акта Злуки, відзначення цієї історичної події.

Перейти до вмісту