30 листопада 2010 р.

Порядок денний засідання експертно-перевірної комісії

1. Розгляд описів справ міністерств і відомств.

2. Розгляд номенклатур справ міністерств і відомств.

3. Розгляд анотованого переліку унікальних документів НАФ.

4. Розгляд акту про вилучення документів з НАФ (ф. 1062).

5. Розгляд довідки про присвоєння категорії фондам, що надійшли на державне зберігання у 2010 році.

Перейти до вмісту