Огляди

Н. Лісняк. Огляд документів фонду 1115 Українська Центральна Рада. 1992

Н. Лісняк. Огляд документів фонду 2581 Народне міністерство освіти УНР (російською мовою). 1994

О. Швенько. Огляд документів ЦДАВО України з історії становлення української мови як державної в Українській Народній Республіці та Українській Державі. 1998

Н. Губенко. Особовий фонд С. O. Сірополка ЦДАВО України. 1999

О. Петрук. Документи Народного міністерства земельних справ УНР періоду Директорії в Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України. 2008

О. Петрук. Огляд документів фонду № 1509 Міністерства фінансів УНР Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. 2009

К. Сидорова. Огляд фонду № 4 Управління уповноваженого Народного Комісаріату закордонних справ СРСР в Україні, м. Харків. 2009

К. Сидорова. Огляд фонду 1604 Міністерство народного здоров’я і опіки Української Народної Республіки мм. Київ, Вінниця, Рівне, Кам’янець –Подільський. Тарнів, Ченстохів (Польща). 2013

Н. Волкова. Огляд фонду 3563 Шаповал Микита Юхимович (1882–1932) – політичний і державний діяч, член ЦК УПСР, міністр пошт і телеграфу УНР міністр земельних справ Директорії УНР, доктор соціології Українського соціологічного інституту в м. Празі, Української господарської академії в м. Подебрадах. 2014

Т. Борсяк. Тематичний огляд “Роль українського еміграційного спортивного руху у формуванні національної ідентичності”. 2016

Т. Борсяк. Тематичний огляд “Архівні документи про діяльність Петра Холодного на посаді Міністра освіти Директорії УНР (за документами ЦДАВО України)”. 2017

Перейти до вмісту