Про архів

Місія та завдання

Місія Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) як державний орган виконує завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість документів ...

Структура архіву

Керівництво Відділ організаційного забезпечення, управління персоналом та діловодства Сектор управління персоналом Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Відділ забезпечення збереженості та обліку документів Сектор централізованого обліку документів Сектор фондів ...

Бібліографія

Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР: Путівник / Л. В. Нусієва, М. К. Колесник, С. І. Розін та ін. – Х., 1960. – 675 с. Центральный государственный ...

Довідковий апарат

 Описи 5673 Каталоги систематичний географічний іменний пройшли тематичне розроблення 109 фондів, опрацьовано 522781 справ, складено 582982 тематичних карток Картотеки iсторiя Великої Вiтчизняної вiйни – предметно-тематична, iменна iсторiя вiдбудови народного господарства ...

Склад та характеристика фондів

У фондах ЦДАВО України широко представлено документальні свідчення діяльності різних владних структур, що функціонували на тереніах України бурхливого ХХ століття: Української Центральної ради Української Народної Республіки (березень 1917 – квітень ...

Колегіальні органи

Колегія ЦДАВО України Колегія Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, вільного ...

Історична довідка

Історія Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України починається з 1920 р. – року створення Центрального державного архіву революції, в якому було зосереджено документ и з історії революційного ...