Відділ забезпечення збереженості та обліку документів

Начальник – Давиденко Наталія Григорівна

№ кімнати 301

Email: davydenko@tsdavo.gov.ua

т. 273-30-99

Основними завданнями відділу є:

  • приймання документів на державне зберігання від державних органів, підприємств, установ і організацій;
  • організація зберігання профільних документів Національного архівного фонду та їх раціональне розміщення в архівосховищах секторів фондів;
  • організовує та здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію і консервацію профільних документів Національного архівного фонду;
  • створює страхові копії та копії фонду користування унікальними документами незалежно від місця зберігання і форми власності на них;
  • здійснення заходів щодо забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду з дотриманням вимог щодо їх зберігання;
  • ведення державного обліку документів Національного архівного фонду в установленому порядку, у т.ч. секретних фондів; здійснення контролю за дотриманням цього порядку;
  • приймання відповідно до встановленого порядку мікрофотокопій документів на державне зберігання, в тому числі з-за кордону;
  • концентрація, облік і забезпечення збереженості мікрофотокопій страхового фонду документів Національного архівного фонду, що перебувають на державному зберіганні;
  • створення, облік та забезпечення збереженості фонду користування документами на цифрових носіях інформації.
Перейти до вмісту