Протокол № 4, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. 22 квітня 1918 р.

Протокол № 4, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. 22 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 34-35. Оригінал. Машинопис

Перейти до вмісту