Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про Національно-Персональну Автономію. 9 січня 1918 р.

Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про Національно-Персональну Автономію. 9 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 17-18

Перейти до вмісту