Акт проголошення незалежності України

Акт проголошення незалежності України

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4630. Арк. 2. Оригінал. Машинопис

 

Перейти до вмісту