Постанова Ради Народних Народних Міністрів УНР про анулювання на території України чинності всіх законів і декретів т. зв. “Правительства Юга России” та про відновлення чинності законів УНР

ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЗАТВЕРДЖУЮ 21 травня 1920 р. ГОЛОВА ДИРЕКТОРІЇ Петлюра Посвідчив: За Державного Секретаря Керуючий Справами Директорії М. Миронович Ухвалена Радою Народних Міністрів ПОСТАНОВА Про анулювання на території України чинності всіх законів та декретів так званого російського «Правительства Юга России» (Денікінського) і про відновлення чинності законів Української Народної Республіки. 1. Всі закони та декрети російського так званого «Правительства Юга России» (Денікінського) анулюються і не мають жадної сили на території України. 2. З дня звільнення від ворога території України, на ній відновлюється чинність всіх законів та декретів Української Народної Республіки. 3. Постанову цю ввести в життя по телеграфу. ГОЛОВА РАДИ НАРОДНІХ МІНІСТРІВ І. Мазепа МІНІСТР ЮСТИЦІЇ А. Лівицький

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 1. Оригінал. Машинопис

Перейти до вмісту