«… Для того, щоб зберегти архівні скарби…» До 100-річчя створення в Україні системи державних архівних установ

Cеред безцінних архівних джерел з історії Української революції, що збереглися в ЦДАВО України, не можуть залишитися без уваги документи присвячені проведенню архівної реформи. Не зважаючи на безліч проблем перших кроків з розбудови України як суверенної держави, вже восени 1917 року було розпочато розроблення планів кардинального поліпшення архівної справи та створення чіткої системи архівних установ. Вражає зафіксоване документами, глибоке розуміння тогочасними керманичами України місця та ролі архівної спадщини: без «уважного відношення до пам`яток нашого минулого… неможливе існування надалі молодої Держави. Тому, оскільки би важка й складна не була реформа архівної справи на Вкраїні, конче треба до неї приступити, як мога скоріше». Ці слова з далекого 1918 року не втрачають своєї актуальності.

Перейти до вмісту