Нові видання

Пересунько Тіна. Культурна дипломатія Симона Петлюри: “Щедрик” проти “русского мира”. Місія Капели Олександра Кошиця (1919-1924). Київ. Видавництво “АртЕк”. 2019. 308 с.

Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції. Науково-документальне видання / Упоряд.: А. Когут (відп. упоряд.), Р. Подкур, В. Скальський, В. Василенко, Н. Григорчук, Н. Савченко; Ред. колегія: Г. Боряк, В. Верстюк, Н. Маковська, О. Бажан, А. Хромов, В. Огороднік. Галузевий державний архів Служби безпеки України, Інститут історії України НАН України, Український інститут національної пам’яті, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Центр досліджень визвольного руху. – К.: К.І.С., 2018. – 240 с.

Пересунько Тіна. Світовий тріумф “Щедрика” – 100 років культурної дипломатії України (збірник архівних документів). Київ. Видавництво “АртЕк”, 2018. 200 с.

Поділля в добу Української революції. Рік 1917: Документи та матеріали / ред. кол.: І. М. Шоробура (відп. Ред.), В. Р. Адамський, В. Г. Байдич, Ю. І. Блажевич, О. М. Галус, Ю. В. Легун, Н. В. Маковська, В. М. Островий; упоряд.: В. Р. Адамський. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня Рута”, 2017. – 847 с.

Колгоспна дослідна справа в УСРР/УРСР у 1934-1956 роках: збірник документів і матеріалів / НААН, ННСГБ, Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки, ЦДАВО України, ЦДАГО України; уклад.: В. А. Вергунов, Н. П. Коваленко, В. І. Кучер, О. О. Черниш, А. С. Білоцерківська, М. М. Давиденко, Н. Б. Щебетюк, С. Д. Коваленко, Н. В. Маковська, О. В. Бажан; за заг. ред. Я. М. Гадзала; наук. ред. В. А. Вергунов. – К.: ТОВ “Наш формат”, 2016. – 460 с.

Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів. 2-е вид. / Упоряд.: О. Г. Бажан (керівник), О. В. Бажан, С. М. Блащук, Г. В. Боряк, С. І. Власенко, Н. В. Маковська. Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – К.: ТОВ “Видавництво “Кліо”, 2016. – 1092 с.

Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк (заст. голови), В. М. Бірчак, Я. В. Верменич, В. М. В’ятрович, В. М. Даниленко, І. М. Кулик, С. В. Кульчицький, О. Є. Лисенко, В. М. Литвин, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов, Л. Д. Якубова; Упорядн.: О. Г. Бажан (керівник), О. В. Бажан, С. М. Блащук, Г. В. Боряк, С. І. Власенко, Н. В. Маковська. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 1092 с.

Головноуповноважений уряду Української Народної Республіки (1919–1920): Документи та матеріали / Упорядник, автор вступної статті Віктор Романович Адамський. – Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2017. – 488 с.

Нові видання

Пересунько Тіна. Світовий тріумф “Щедрика” – 100 років культурної дипломатії України (збірник архівних документів). Київ. Видавництво “АртЕк”, 2018. 200 с.

ISBN 978-617-7674-01-5

© УЦКД, 2018

© Тіна Пересунько, текст, 2018

© В’ячеслав Горшков, дизайн, 2018

Збірник архівних документів “Світовий тріумф “Щедрика” 100 років культурної дипломатії” видано за підсумками проведених джерелознавчих студій з історії культурної дипломатії України, ініційованих Українським центром культурних досліджень при Міністерстві культури України за підтримки Українського культурного фонду.

У книзі вперше оприлюднюються вибрані документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, що ілюструють історію тріумфальних гастролей Української Республіканської Капели (Українського Національного Хору) під орудою диригента Олександра Кошиця упродовж 19191924 років у країнах Західної Європи, Північної та Південної Америки, завдяки яким світові став відомий “Щедрик” Миколи Леонтовича. Гастролі Капели, як державної репрезентативної інституції Української Народної Республіки, ініційовані Главою Директорії УНР Симоном Петлюрою з метою промоції української культури і позитивного іміджу України в світі.

Проект реалізований у співпраці з Центральним державним архівом вищих органів влади і управління України і спрямований на просування іміджевої спадщини Української Народної Республіки в галузі культурної дипломатії.