Провідний спеціаліст з питань правового забезпечення

Бойко Анастасія Миколаївна

т. 275-03-15

Email: a.boyko@tsdavo.gov.ua

№ кімнати 323

  • Бере участь у підготовці наказів, інших управлінсько-розпорядчих документів директора архіву, розглядає у межах своїх повноважень проекти документів, які надійшли для погодження з питань, що належать до компетенції ЦДАВО України, перевіряє їх на відповідність вимогам чинного законодавства.

  • Бере участь в організації роботи, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), здійснення заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і інтересів архіву, а також здійснює погодження (візування) проектів договорів, наказів, інших розпорядчих документів ЦДАВО України.

  • Надає методично-правову допомогу структурним підрозділам архіву та взаємодіє з керівниками цих підрозділів.