Записатися до читальної зали

Для організації користування документами в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України функціонує читальний зал (сектор користування документами) з відповідним технічним обладнанням.

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам визначається Міністерством юстиції України з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”.

Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, затверджений наказом Міністерства юстиції України 19.11.2013 № 2438/5.

Цей Порядок встановлює основні вимоги щодо оформлення осіб для роботи в читальних залах (секторах користування документами) архівів, організації доступу до документів НАФ загального користування, що належать державі або територіальним громадам, видавання цих документів у тимчасове користування, роботи з цими документами та їх копіювання, а також визначає права та обов’язки користувачів.

Відвідування користувачами читальних залів, ознайомлення з довідковим апаратом і надання фізичним або юридичним особам для користування документів НАФ, що належать державі, територіальним громадам, відповідно до встановлених у пункті 3 розділу ІІ цього Порядку нормативів, а також юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюється безоплатно.

Платні послуги користувачам надаються згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 (Дивись розділ вебсайту «Платні послуги»).

Відповідно до пункту 13 розділу ІІ цього Порядку користувачі документів НАФ мають право:

1) користуватися в читальному залі архіву копіями документів з фондів користування, а у разі їх відсутності – оригіналами, якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених Законами України «Про доступ до публічної інформації» та «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», а також відповідно до цих законів користування документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, крім інформації, що становить державну таємницю;

2) отримувати від архівів довідки про відомості, що містяться в документах, доступ до яких не обмежено на підставах, визначених законом;

3) отримувати за письмовою згодою керівництва архіву документи або їх копії в тимчасове користування за межами архіву;

4) отримувати у працівників архіву консультації відповідно до теми дослідження про зміст документів та довідковий апарат до них, місцезнаходження, зокрема щодо документів, які зберігаються в інших архівах;

5) виготовляти, у тому числі за допомогою технічних засобів, або отримувати від архіву копії документів і витяги з них, якщо це не загрожує стану документів та не порушує авторських та суміжних прав, а також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівом;

6) публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати зміст документів НАФ з обов’язковим посиланням на місця їх зберігання і з дотриманням умов, передбачених законодавством;

7) користуватися технічним засобами, що полегшують їх роботу з документами НАФ (мікрокалькулятор, ноутбук, планшет, мобільний телефон, диктофон), за умови, що вони не завдають шкоди документам НАФ і не заважають іншим користувачам;

8) користуватися за умови інформування працівників читального залу послугами перекладача та спеціаліста з копіювання документів образотворчого та графічного характеру, супроводжуючої особи (для осіб з обмеженими фізичними можливостями та неповнолітніх користувачів), яких оформляють як окремих користувачів;

9) оскаржувати в порядку підлеглості або в судовому порядку дії посадових осіб архіву, що перешкоджають реалізації законних прав користувачів;

10) вносити керівництву архіву пропозиції щодо поліпшення організації діяльності архіву та умов роботи з документами НАФ;

11) у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу вимагати від архіву долучення до цих документів письмового обґрунтуваного  спростування чи доповнення зазначених відомостей;

12) отримувати безпосередньо в архіві або з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій інформацію про порядок роботи читального залу, послуги, що надає архів через читальний зал, і порядок їх надання, про наявність обмежень доступу до документів за темою дослідження та строки таких обмежень. 

Відповідно до пункту 14 розділу ІІ цього Порядку користувачі документів НАФ зобов’язані:

1) інформувати працівників архіву про зміну своїх персональних даних, а також про неможливість відвідувати читальний зал упродовж строку, на який видано справи, документи, з метою продовження строку їх перебування в читальному залі;

2) дотримуватися встановленого порядку користування документами НАФ, виконувати законні вимоги працівників архіву, зокрема здавати перепустку працівнику читального залу, реєструватися в журналі відвідувань читального залу, перевіряти під час отримання описів, справ, документів, копій фондів користування їх цілісність та ставити підпис у замовленні про видавання справ про їх отримання, заповнювати аркуші користування архівними документами;

3) забезпечувати збереженість і вчасне повернення справ, документів НАФ, довідкового апарату, друкованих видань, наданих їм у користування, негайно інформувати працівників читального залу (керівництво архіву) про виявлені випадки пошкодження чи нестачі документів;

4) не заносити до архіву сторонніх архівних документів (їх копій) та видань;

5) дотримуватися порядку роботи читального залу, тиші та чистоти під час роботи в читальному залі;

6) курити, приймати їжу та напої у спеціально відведених місцях;

7) здавати на зберігання в гардероб верхній одяг (шуби, пальта, куртки, плащі, головні убори), портфелі, спортивні та господарські сумки, пакунки, валізи, парасольки;

8) виконувати вимоги працівників архіву, служб охорони та пожежної безпеки архіву у надзвичайних ситуаціях (пожежа, аварія, загроза терористичного акту);

9) дотримуватися під час роботи з аудіовізуальними документами, електронними документами та мікрокопіями вимог поводження з цими документами та апаратурою;

10) не допускати перекручень або фальсифікацій використаних відомостей, що містяться в документах НАФ, а також порушень авторських та суміжних прав, розголошень персональних даних та іншої інформації, що охороняється законом;

11) надавати архівам бібліографічну інформацію про видання або примірник видання, адресу інтернет-ресурсу, в яких використано інформацію архівних документів;

12) підтверджувати родинні зв’язки з особами, щодо яких проводиться пошук персональних даних, за умови згоди суб’єкта персональних даних та з метою підтвердження своїх законних прав та інтересів надавати засвідчені нотаріальні доручення від замовників генеалогічних досліджень;

13) не використовувати з комерційною метою відомості, що містяться в документах НАФ, без укладання відповідного договору з архівом. 

Відповідно до пункту 15 розділу ІІ цього Порядку під час роботи у читальному залі забороняється:

 • виносити справи, документи та передавати іншим особам, які не несуть відповідальності за їх зберігання;
 • деформувати архівні документи шляхом застосування до них механічного тиску для повного розкриття справи;
 • розкривати справи більше ніж на 180º;
 • загортати аркуші справ, якщо палітурка не дає змоги зробити це;
 • робити помітки, позначки та підкреслювання, виправлення на обкладинках, у текстах, на полях документів;
 • залишати у справах закладки та інші сторонні предмети;
 • калькувати документи, робити зліпки з воскових, сургучних та інших печаток та штампів, писати на аркушах паперу, розміщених безпосередньо на архівних документах.  

У пункті 16 розділу ІІ цього Порядку зазначено, що користувачі документів НАФ самостійно приймають рішення про спосіб використання і оприлюднення наданої їм архівної інформації і відповідають за її достовірність. Керівництво та працівники архівів не несуть відповідальності за наслідки поширення архівної інформації.

Форми документів:


На виконання вимог Закону України від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року  № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями) та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2020 року № 552 «Короновірусна хвороба (COVID-19), стандарти медичної допомоги» у ЦДАВО України встановлено рекомендації для користувачів читального залу. 

Зокрема, здійснюється попередня реєстрація користувачів через засоби телекомунікації за тел.: +38 (044) 275-12-66.

Робочі місця у читальному залі розташовано із розрахунку не більше однієї особи на площу від 5 до 10 кв. м та безпечної дистанції 1,5-2 метри.

Користувачі при собі зобов’язані мати засоби індивідуального захисту (респіратори або захисні маски).

 

Завідувач сектору користування документами – Підлісна Ганна Володимирівна

Адреса, довідковий телефон та графік роботи читального залу

03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 24 (3-й поверх, кімн. 306, 307, 308).

Транспорт: трол. № 3 або № 40 (зупинка “вул. Андрія Головка”).

Тел.: +38 (044) 275-12-66

Email: readingroom@tsdavo.gov.ua

 

Графік роботи читального залу

Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер 9.00 – 16.00
П’ятниця санітарний день
Субота, Неділя Вихідний

 

Кожен останній робочий день місяця- санітарний.

Зміни у роботі читального залу оперативно доводяться до відома користувачів (оголошення у приміщенні, на вебсайті та офіційній сторінці ЦДАВО України у Facebook).

До послуг користувачів у читальному залі надаються:

 • Систематичний каталог
 • Географічний каталог
 • Іменний каталог
 • Тематичні картотеки

Співробітники відділу довідкового апарату надають допомогу з пошуку інформації в каталозі, ознайомлюють з довідково-пошуковим апаратом ЦДАВО України.

Користувачі можуть користуватися обладнанням читального залу, зокрема апаратами для перегляду мікрофільмів, комп’ютерами (для роботи з автоматизованими інформаційно-пошуковими засобами та іншими електронними ресурсами архіву).

У читальному залі встановлено систему відеоспостереження.

Перейти до вмісту