Звернення громадян

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про звернення громадян» під зверненнями громадян розуміються викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Законодавство України в сфері задоволення звернень громадян

Звернення може бути усним чи письмовим

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

Телефон «гарячої лінії» ЦДАВО України

+38 044 275 36 66

Відповідальна особа – Коба Тетяна Валеріївна

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Адреса електронної пошти ЦДАВО України, на яку можуть бути надіслані звернення громадян tsdavo@arch.gov.ua

 

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом ЦДАВО України
на 2024 р., затверджений наказом ЦДАВО України від 27.12.2023 № 12 Г

ГРАФІК особистого прийому громадян керівництвом ЦДАВО України

ГРАФІК
роботи приймальні громадян Державної архівної служби України
та центральних державних архіві

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Інформація про роботу із зверненнями (запитами) громадян за 2023 рік

Інформація про роботу із зверненнями (запитами) громадян за 2022 рік

Інформація про роботу із зверненнями (запитами) громадян за 2021 рік

Перейти до вмісту