Плани та звіти

2023 рік

Плани

План розвитку архівної справи на 2023 рік
План наукової та методичної роботи на 2023 рік
План науково-публікаційної роботи на 2023 рік
План впровадження наукових та методичних розробок на 2023 рік

 

Звіти

КАЛЕНДАР ПОДІЙ ЦДАВО УКРАЇНИ 2023 РОКУ

Звіт про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи за 2023 рік
Звіт про виконання плану наукової та методичної роботи за 2023 рік
Звіт про виконання плану науково-публікаційної роботи за 2023 рік
Звіт про виконання плану впровадження наукових та методичних розробок за 2023 рік

 

2022 рік

Плани

 

Звіти

Звіт про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи за 2022 рік

Звіт про стан і обсяг документів Національного архівного фонду та інших архівних документів, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел формування НАФ, архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права, приватних архівних зібраннях за 2022 рік

 

2021 рік

 

2020 рік

 

Звіти

Перейти до вмісту