Історія

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)відлічує свою історію з 1921 р. від заснування  в радянській Україні Центрального архіву революції, в якому було зосереджено документи з історії революційного руху та документи центральних державних установ з 1917 р., які становлять частину фондів сучасного ЦДАВО України. До фондів архіву увійшли також документи, що відклалися у заснованому 1926 р. Центральному архіві праці та Всеукраїнському центральному державному архіві, створеному відповідно до Постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народних Комісарів УСРР від 13 серпня 1930 р. для зберігання архівних матеріалів «…всіх центральних державних і громадських установ і організацій УСРР від часу закінчення громадянської війни».

Перейти до вмісту