Збірники документів

Українська Центральна рада: Документи і матеріали. У 2 т. – Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. /
Упорядн.: В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко, Ю. М. Гамрецький, Г. М. Михайличенко, А П. Огінська, Т. С. Осташко, В. М. Устименко, Є. П. Шаталіна, О. Й. Щусь, Л. В. Яковлєва; Ред. кол.: В. А. Смолій (відп. ред.), В. Ф. Верстюк (заст. відп. ред.), Ю. М. Гамрецький, Б. В. Іваненко, Ю. Ю. Кондуфор, С. В. Кульчицький, Є. П. Шаталіна, О. Й. Щусь, Л. В. Яковлєва. НАН України. Інститут історії України. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. К.: Наук. думка, 1996. 590 с.

ISBN: 966-00-0012-Х

У першому томі збірника подаються протоколи засідань і сесій Української Центральної Ради й Малої Ради, а також протоколи Генерального секретаріату. Публікуються І, ІІ, ІІІ Універсали, постанови, меморандуми, законопроєкти, декларації, звернення, циркуляри – всього 250 документів УЦР, датованих 4 березня – 9 грудня 1917 р. Для істориків, правознавців, політологів, викладачів вищої і середньої школи, студентів.

Файл у форматі PDF
Українська Центральна рада: Документи і матеріали. У 2 т. – Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. / Упорядн.: В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко, Ю. М. Гамрецький, Г. М. Михайличенко, А П. Огінська, Т. С. Осташко, В. М. Устименко, Є. П. Шаталіна, О. Й. Щусь, Л. В. Яковлєва; Ред. кол.: В. А. Смолій (відп. ред.), В. Ф. Верстюк (заст. відп. ред.), Ю. М. Гамрецький, Б. В. Іваненко, Ю. Ю. Кондуфор, С. В. Кульчицький, Є. П. Шаталіна, О. Й. Щусь, Л. В. Яковлєва. НАН України. Інститут історії України. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. К.: Наук. думка, 1997. 424 с.

ISBN: 966-00-0013-8

У другому томі збірника подаються протоколи засідань VIII та IX сесій Української Центральної ради та Малої ради, протоколи Генерального секретаріату. Публікуються IV Універсал, текст Брестського мирного договору, закони УНР, декларації, звернення, циркуляри – разом 170 документів, датованих 10 грудня 1917 р. –29 квітня 1918 р.

Файл у форматі PDF
Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах. Т. 1 / Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. К.: Темпора, 2015. 790 с.

ISBN 978-617-569-242-4
ISBN 978-617-569-243-1

У збірнику подано великий комплекс документів вищих органів влади Української Держави - Гетьмана Павла Скоропадського, уряду, міністерств. Вони відображають складний процес національного державотворення на засадах консервативно-ліберальної ідеології, його детермінованість іноземною військовою окупацією і тяжінням російської імперської спадщини. У першому томі публікуються журнали засідань Ради Міністрів і Малої Ради Міністрів за травень - грудень 1918 року. Для істориків, правознавців, політологів, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться історією Української революції початку XX століття.

Файл у форматі PDF

Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах, трьох частинах. Т. 2 / Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. К.: Темпора, 2015. 412 с.

ISBN 978-617-569-242-4
ISBN 978-617-569-244-8

У збірнику подано великий комплекс документів вищих органів влади Української Держави - Гетьмана Павла Скоропадського, уряду, міністерств. Вони відображають складний процес національного державотворення на засадах консервативно-ліберальної ідеології, його детермінованість іноземною військовою окупацією і тяжінням російської імперської спадщини. У другому томі публікуються Гетьманські грамоти, закони, постанови, накази, інші документи урядових структур. Для істориків, правознавців, політологів, усіх, хто цікавить історією Української революції.

Файл у форматі PDF
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918–1920: Документи і матеріали. У 2 т. / Ред. кол.: В. Верстюк (відп. ред.), О. Бойко, Р. Пиріг, Н. Маковська; Упорядн.: В. Верстюк (керівник), Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, О. Бойко, А. Гриценко, О. Кудлай, Н. Маковська, О. Михайлова,Т. Осшашко, О. Щусь. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України; Дослідний інститут сучасної української історії (Філадельфія). Т. 1. К.: Вид-во Олени Теліги, 2006. 688 с.

ISBN 966-7601-78-1

У збірнику представлені 622 документи, які розкривають діяльність Директорії та уряду УНР по відновленню Української Народної Республіки в умовах розвитку політичної та соціально-економічної кризи Української революції. В першому томі публікуються журнали засідань Директорії та Ради Народних Міністрів у період з грудня 1918 по грудень 1919 pp. Для істориків, правознавців, політологів, викладачів, аспірантів, студентів, всіх,
хто цікавиться історією Української революції.

Файл у форматі PDF
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918–1920: Документи і матеріали. У 2 т. / Ред. кол.: В. Верстюк (відп. ред.), О. Бойко, Р. Пиріг, Н. Маковська; Упорядн.: В. Верстюк (керівник), Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, О. Бойко, А. Гриценко, О. Кудлай, Н. Маковська, О. Михайлова,Т. Осшашко, О. Щусь. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України;
Дослідний інститут сучасної української історії (Філадельфія). Т. 2. К.: Вид-во Олени Теліги, 2006. 744 с.

ISBN: 966-7601-79-Х

У збірнику представлені 622 документи, які розкривають діяльність Директорії та уряду УНР по відновленню Української Народної Республіки в умовах розвитку політичної та соціально-економічної кризи Української революції. У другому томі публікуються журнали засідань Ради Народних Міністрів у період з лютого по грудень 1920 р. та закони, постанови, декларації Директорії та уряду УНР з листопада 1918 по грудень 1920 рр. Для істориків, правознавців, політологів, викладачів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться історією Української революції.

Файл у форматі PDF
«Ми б’ємо в Великий дзвін...». Голодомор 1932-1933 рр. очима української діаспори: документи з фондів ЦДАВО України / Держ. ком. архівів України, Центр, держ. архів вищих органів влади та управ. України; упоряд.: Н. М. Маковська (кер.) [та ін.]. - К.: Видавництво «Горобець», 2008. - 224 с.

ISBN 978-966-96940-7-2

У збірнику представлено документи та матеріали з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, що відображають ставлення української діаспори до однієї з найжахливіших сторінок в історії українського народу - Голодомору 1932-1933 р. Видання розраховано на науковців, викладачів, політиків, краєзнавців, студентів та всіх тих, хто цікавиться історією рідного краю і кому небайдужа доля українського народу.

Файл у форматі PDF
Архіви окупації. 1941–1944 / Упоряд. Н. Маковська. Держ. ком. архівів України. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія”, 2006. – 877 c.

ISBN 966-518-351-6

У виданні вперше представлено інформацію про так звані «окупаційні фонди» державних архівів України. Понад півстоліття цей потужний документальний масив був здебільшого засекреченим і недоступним для дослідників. Тож його публікація слугуватиме розширенню джерельної бази дослідження історії Другої світової війни на українських землях, відкриє нові можливості для глибшого і детальнішого вивчення нацистської окупаційної політики, усіх сфер життя населення на окупованій території. Актуалізована інформація допоможе розкриттю маловідомих сторінок історії України 1941-1944 рр. у контексті загальнолюдської трагедії найжорстокішої зі світових воєн, що є важливим також з погляду міжнародного співробітництва в гуманітарній сфері, сприятиме захисту соціальних інтересів і гідності жертв націонал-соціалістського режиму, попередженню загрози тоталітаризму, поширенню взаєморозуміння між народами світу. На сторінках видання можна буде також побачити «обличчя» війни й окупації (боротьбу, побут, руїну, голокост) у фотодокументах, ознайомитися з роздумами сучасних істориків на цю тему.
Книга стане в пригоді не лише історикам-науковцям, студентам, аспірантам та викладачам гуманітарних навчальних закладів, а й усім, хто не байдужий до минулого та майбутнього України.

Файл у форматі PDF
Кашеварова Н. Г. Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення нацистами "східного простору” (1940–1945). – Ч. 1: Джерелознавче дослідження / Відп. ред. Г. В. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2014. – 552 с.

ISBN: 978-966-02-7049-7

Монографія є комплексним дослідженням архіву Оперативного штабу райхсляйтера Розенберґа як джерельної бази з питань його наукової діяльності відповідно до нацистських постулатів та завдань Штабу, а також з історії нацистських досліджень країн Східної Європи, насамперед Білорусії, Росії, України, країн Прибалтики – складових поняття “східний простір”. У першій частині розглянуто структуру Штабу, його функції та завдання, напрями пошукової, методичної і дослідної роботи, проаналізовано засади документотворення, охарактеризовано склад і зміст документів Штабу. Запропоновано джерелознавчу класифікацію цих документів за комплексними ознаками з урахуванням напрямів досліджень та ідеологічної основи діяльності Штабу. Висвітлюються питання функціонування Штабу та специфіки і джерельної значимості його документів для розкриття діяльності нацистів щодо збирання, узагальнення та використання інформації, науково-дослідних розробок з різних сфер життя країн, окупованих нацистами під час Другої світової війни: історії, ідеології та пропаганди, внутрішньої та зовнішньої політики, економіки, культури, науки тощо, а також їх історичних зв’язків з Німеччиною.
Окремо розглянуто діяльність Управління штабу та його відділів, робочих груп і зондерштабів та специфіку їхніх документів.
Видання розраховане на істориків, джерелознавців, усіх, хто цікавиться питаннями історії Другої світової війни.

Файл у форматі PDF
Кашеварова Н. Г. Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення нацистами "східного простору” (1940–1945): – Ч. 2: Документи / Відп. ред. Г. В. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2014. – 992 с.

ISBN: 978-966-02-7050-3

У другій частині монографії "Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення нацистами "східного простору” (1940–1945)” представлено низку документів Оперативного штабу за 1941 – початок 1945 рр. у вигляді факсиміле, супроводжених перекладом українською мовою. Вони висвітлюють засади створення Оперативного штабу, дають уявлення про ідеологічне підґрунтя та напрями його діяльності й структуру, її реорганізації, роль і місце різних підрозділів Оперативного штабу – окремих відділів Управління штабу, головних робочих груп "Остланд”, "Україна”, "Центр”, зондерштабів – щодо пошуку та конфіскації книжкових, архівних, музейних зібрань, наукових цінностей на окупованих східних територіях, узагальнення та первинного наукового опрацювання ними інформації про окуповані території Радянського Союзу, а також використання результатів роботи Оперативного штабу іншими установами та організаціями. Видання розраховане на істориків, джерелознавців, усіх, хто цікавиться питаннями Другої світової війни.

Файл у форматі PDF

Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Доповіді директорів департаментів та агентів (червень 1918 – січень 1922) / Упорядкував Валентин Кавунник. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2019. 349 с.

ISBN 978-966-02-9163-8
ISBN 978-966-02-9164-5

У збірнику документів вперше публікуються доповіді директорів про внутрішніх устрій, компетенцію та працю департаментів Міністерства внутрішніх справ УНР за червень 1918 – січень 1921 роки. Додатково в збірнику друкуються відомості представників й інформаторів Міністерства про становище на місцях, ставлення селянства до большевиків, денікінців, поляків, специфіки їх агітації. Паралельно з’ясовано ставлення населення до української влади та війська (в тому числі галицької армії) та причини антиєврейських погромів на території Волинської та Подільської губерній.

Файл у форматі PDF
Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Звіти департаментів державної варти та політичної інформації (1918–1922) / Упорядкував Валентин Кавунник. — Київ, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2018. – 612 с.

ISBN 978-966-02-8743-3

У збірнику опубліковано агентурні відомості та звіти з архівів Департаменту державної варти, Політичного департаменту та Департаменту політичної інформації Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки. У записах за період від липня 1918 до грудня 1922 збережено інформацію про настрої населення та внутрішнє становище в Україні, зокрема про більшовицькі локальні повстання в Київській, Подільській, Чернігівській губерніях, напади з-за меж демаркаційної лінії, агітацію та встановлення російської адміністрації. Особливу увагу приділено совєтській господарській політиці (скасування приватної власності, «продразверстка» та «продналог», заборона торгівлі) та антибільшовицьким повстанням.

Файл у форматі PDF
Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост і комісарів (1918 – 1920) / Упорядкував Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2017. – 336 с.

ISBN 978-966-02-8391-6

У збірнику опубліковано справоздання губерніяльних старост і комісарів від травня 1918 року до червня 1920 року з архіву Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки. У цих документах повідомляється про становище в повітах Волинської, Катеринославської, Київської, Подільської, Полтавської, Таврійської, Харківської, Херсонської, Чернігівської губерній, а також з’ясовується настрій населення щодо німецької та австро-угорської військової влади, повстань інспірованих з Росії, військового повстання Директорії, вторгнення большевицької, добровольчої та польської армій на територію України.

Файл у форматі PDF
Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919– 1921) / Упоряд.: Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – 796 с.

ISBN 978-966-02-8049-6

У збірнику друкуються раніше не публіковані дипломатичні документи з архіву Канцелярії міністра та Департаменту чужоземних зносин Міністерства закордонних справ УНР, в яких визначено зовнішню політику УНР: узагальнювальний огляд міжнародного становища УНР, ноти (до Росії, Польщі, Антанти та інших держав), обіжники (у справі взаємин із Росією, Польщею та Добровольчою армією). Упорядковано звіти (справоздання), листи та ноти керівників: Делегації УНР на Мирну конференцію в Парижі, конференцію Балтійських держав, на Мирну конференцію в Ризі, до Ліги Націй; Місій УНР до Франції, Великої Британії, Швейцарії, Румунії, Польщі, Латвії, Данії, Голландії та Бельгії; Посольств УНР в Австрії, Туреччині та Німеччині.
Файл у форматі PDF
Перейти до вмісту