Огляди фондів

Н. Лісняк. Огляд документів фонду 1115 Українська Центральна Рада. 1992

Н. Лісняк. Огляд документів фонду 2581 Народне міністерство освіти УНР (російською мовою). 1994

О. Швенько. Огляд документів ЦДАВО України з історії становлення української мови як державної в Українській Народній Республіці та Українській Державі. 1998

Н. Губенко. Особовий фонд С. O. Сірополка ЦДАВО України. 1999

О. Петрук. Документи Народного міністерства земельних справ УНР періоду Директорії в Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України. 2008

О. Петрук. Огляд документів фонду № 1509 Міністерства фінансів УНР Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. 2009

К. Сидорова. Огляд фонду № 4 Управління уповноваженого Народного Комісаріату закордонних справ СРСР в Україні, м. Харків. 2009

К. Сидорова. Огляд фонду 1604 Міністерство народного здоров’я і опіки Української Народної Республіки мм. Київ, Вінниця, Рівне, Кам’янець –Подільський. Тарнів, Ченстохів (Польща). 2013

Н. Волкова. Огляд фонду 3563 Шаповал Микита Юхимович (1882–1932) – політичний і державний діяч, член ЦК УПСР, міністр пошт і телеграфу УНР міністр земельних справ Директорії УНР, доктор соціології Українського соціологічного інституту в м. Празі, Української господарської академії в м. Подебрадах. 2014

Т. Борсяк. Тематичний огляд “Роль українського еміграційного спортивного руху у формуванні національної ідентичності”. 2016

Т. Борсяк. Тематичний огляд “Архівні документи про діяльність Петра Холодного на посаді Міністра освіти Директорії УНР (за документами ЦДАВО України)”. 2017

Перейти до вмісту