Семінари

Семінар з питань експертизи цінності документів

«Експертиза цінності документів: від професійної методології до соціальної епістемології» – за такою темою під егідою Державної архівної служби України проводить семінари для керівників і працівників архівних підрозділів, голів і членів експертних комісій органів державної влади, державних установ – джерел формування Національного архівного фонду Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

На сесіях Тетяна Ємельянова – кандидат історичних наук, перший заступник Голови Державної архівної служби України, Голова Центральної експертно-перевірної комісії Укрдержархіву, у доповіді «Центральна експертно-перевірна комісія в системі органів з експертизи цінності документів» знайомить присутніх із повноваженнями, завданнями та діяльністю ЦЕПК Укрдержархіву як вищого органу в ієрархії експертних комісій України, що визначає методологічні та організаційні засади проведення експертизи цінності документів, склад документів Національного архівного фонду та джерела його формування, встановлює строки зберігання документів.

Директор ЦДАВО України, доктор історичних наук Лариса Левченко висвітлює зарубіжний досвід проведення експертизи цінності документів у його історичній ретроспективі та розвиток теорії експертизи цінності за кордоном у доповіді «Історичний та зарубіжний досвід експертизи цінності документів».

Голова Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України, заступник директора ЦДАВО України Світлана Савлук переходить до практичних питань реалізації засад законодавства у сфері експертизи цінності документів у доповіді «Нормативні засади експертизи цінності документів. Номенклатура справ як основа організації документообігу».

Олена Скурська, начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства ЦДАВО України, представляючи доповідь «Архівні підрозділи джерел комплектування ЦДАВО України як складова системи архівних установ України» надає конкретне уявлення про діяльність архівних підрозділів установ у сфері експертизи цінності документів.

Виступи доповідачів супроводжуються яскравими презентаціями та відповідями на запитання.

 

Лариса Левченко

Історичний та зарубіжний досвід проведення експертизи цінності документів

Світлана Савлук

Нормативно-методичні засади експертизи цінності документів.

Номенклатура справ як основа організації документообігу

Олена Скурська

Архівні підрозділи державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій є складовою системи архівних установ України

 

 

 

Перейти до вмісту