Про арешт С. Петлюри — з журналу засідання Управи Всеукраїнської спілки земств. 29 липня 1918 р.

Про арешт С. Петлюри — з журналу засідання Управи Всеукраїнської спілки земств. 29 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 254. Арк. 2 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту