Відповідь в справі діяльності архівного відділу Міністерства зовнішніх справ. Грудень 1918 р.

Відповідь в справі діяльності архівного відділу Міністерства зовнішніх справ. Грудень 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 43, арк. 72

Leave a Comment

Перейти до вмісту