Положення про Комітет із Державних премій України імені Т. Шевченка, затверджений Указом Президента України від 29 листопада 1993 року № 1146/96. 29 листопада 1996 р.

Положення про Комітет із Державних премій України імені Т. Шевченка, затверджений Указом Президента України від 29 листопада 1993 року № 1146/96. 29 листопада 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 672. Арк. 221

Leave a Comment

Перейти до вмісту