Положення про Військово-історичну комісію зі збору й обробці документів Великої війни по Південно-Західному й Румунському фронтах. 2 вересня 1918 р.

Положення про Військово-історичну комісію зі збору й обробці документів Великої війни по Південно-Західному й Румунському фронтах. 2 вересня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1074, оп. 2, спр. 10, арк. 8.

Leave a Comment

Перейти до вмісту