Повідомлення “За з’єднання України” з газети “Наддністрянські вісти” (органу повітових комісаріатів в Самборі, Старому Самборі та Турці). 6 січня 1919 р.

Повідомлення “За з'єднання України” з газети “Наддністрянські вісти” (органу повітових комісаріатів в Самборі, Старому Самборі та Турці). 6 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 64 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту